انجام شد - زندگی حقیقی در کانادا

تلاش ممارست موفقیت پاداش

شما یک گام کوچک به یک رزومه‌ی حرفه‌ای موفق نزدیک‌تر شدید. چرا به خودتان یک هدیه‌ی کوچک نمی‌دهید؟ مثلا یک بستنی؟
فقط مراقب اضافه وزن باشید!

به بالای صفحه بردن