یک گام بلند برای انسجام بیشتر - زندگی حقیقی در کانادا

یک گام بلند برای انسجام بیشتر

حضور امروز آقای مختاری در کمیته مهاجرت مجلس فدرال و دفاع جانانه ایشان از حقوق از دست رفته بخشی از متقاضیان مهاجرت و همچنین گفتگوهای بعد از این جلسه با دو تن از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و یادآوری قول‌های عمل نشده شخص وزیر برای شخص من بسیار افتخارآفرین بود.
در وحله اول مهم این نیست که این حضور چه تاثیرات مستقیمی خواهد داشت. من جداگانه مباحث مطرح شده و عکس العمل‌های اعضا کمیته را بررسی خواهم کرد اما نفس اینکه در میان این همه قومیتی که از تصمیمات وزیر آسیب دیده‌اند، ایرانیان صدای بلنتری برای اعتراض داشته‌اند اهمیت بسیار زیادی دارد. خصوصا که دو تن از اعضا کمیته یعنی نماینده ریچموندهیل (که سخنان کوتاهی داشت) و نماینده ویلودیل در مناطقی زندگی می‌کنند که ایرانیان زیادی در انها ساکن هستند و آنها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که به رای ایرانیان نیاز جدی دارند.
من نه به عنوان یک دوست یا همکار آقای مختاری، بلکه به عنوان عضوی از جامعه ایرانیان کانادا به ایشان خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم چنین حرکت‌هایی از سوی ایشان و سایر اعضا این جامعه ادامه داشته باشد و همه ما به سهم خود از آنها حمایت کنیم تا جامعه کانادایی بداند که جامعه ایرانیان کانادا دارای صدا و پشتیبان حرکات‌هایی است که منافعش به همه اعضا این جامعه می‌رسد. در این صورت است که حساب ما از حساب صدها قومیت دیگری که حضور تاثیرگذاری در صحنه سیاسی-اجتماعی کانادا ندارند جدا خواهد شد.

پیمایش به بالا