برای ادامه تحصیل چه زمانی اقدام کنیم؟

دوستانی سوالاتی با مضمون نسبتا واحد پرسیده‌اند: «برای اقامت دائم اقدام کرده‌ام و قصد ادامه تحصیل در کانادا هم دارم. چه زمانی برای پذیرش دانشگاهی اقدام کنم؟ از همین ایران یا پس از ورود به کانادا؟»