برای ادامه تحصیل چه زمانی اقدام کنیم؟

دوستانی سوالاتی با مضمون نسبتا واحد پرسیده‌اند: «برای اقامت دائم اقدام کرده‌ام و قصد ادامه تحصیل در کانادا هم دارم. چه زمانی برای پذیرش دانشگاهی اقدام کنم؟ از همین ایران یا پس از ورود به کانادا؟»

برای ادامه تحصیل چه زمانی اقدام کنیم؟ مطالب بیشتر»