نکاتی برای مهاجران درباره انتخاب مدرسه بچه‌ها

قرار بود این نوشته در ادامه مجموعه مطالبی که در مورد زندگی در منطقه North York تورنتو قلمی کرده‌ام به نکاتی در مورد تحصیل بچه‌ها و مشکلات این منطقه در ارتباط با انتخاب مدرسه بپردازد. اما چون بسیاری از این نکات فراتر از بحث ناحیه کاندونشین نورث یورک است شما می‌توانید نکات مربوطه را به […]

نکاتی برای مهاجران درباره انتخاب مدرسه بچه‌ها مطالب بیشتر»