منابع کسب اطلاعات و نکاتی درباره رشته تکنسین داروخانه

در مورد رشته تکنسین داروخانه پرسش‌هایی مطرح شده است: پرسش نخست: رشته تکنسین داروخانه در کانادا چه وضعیتی دارد؟ و چه تفاوت‌هایی با رشته داروسازی دارد؟ پرسش دوم: وضعیت اشتغال، کاریابی و درآمد این رشته چگونه است؟ پرسش سوم: الان جهاد دانشگاهی یک دوره تکنسین داروخانه برگزار می‌کند؛ آیا دریافت مدرک آن برای کاریابی کانادا […]

منابع کسب اطلاعات و نکاتی درباره رشته تکنسین داروخانه مطالب بیشتر»