آیا از ایران و از طریق وبسایت‌ها می‌توان برای پیدا کردن کار اقدام کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید دید پرسش‌گر کیست، آیا یک متقاضی مهاجرت به کاناداست که در انتظار ویزای اقامت دائم است یا کسی که می‌خواهد از یک کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغلی بگیرد و از طریق دریافت ویزای موقت کار وارد کانادا شود. گروه دوم را فعلا کنار می‌گذاریم و در پستی دیگر به وضعیت […]

آیا از ایران و از طریق وبسایت‌ها می‌توان برای پیدا کردن کار اقدام کرد؟ مطالب بیشتر»