جمعه سیزدهم به خیر گذشت!

جمعه 13 ژانویه گذشت. برای ما به خیر گذشت، برای شما چطور؟ در امریکای شمالی (و شاید کشورهای دیگر، من دقیقا نمی‌دانم) یک باور خرافی هست که اگر روز جمعه با سیزدهمین روز از یک ماه تلاقی کند، آن روز اتفاقات ناگواری خواهد افتاد (چیزی شبیه باوری که در ایران نسبت به عدد سیزده هست.) […]

جمعه سیزدهم به خیر گذشت! مطالب بیشتر»