دور از اجتماع خشمگین

دور از اجتماع خشمگین زیر سایه سنگین رومنس

اقتباس تا حدودی موفق تامس وینتربرگ از رمان تامس هاردی، دور از اجتماع خشمگین در یازدهم اگست 2015 در کانادا برای نمایش خانگی توزیع شد. در اینجا یادداشتی که پیش از این در نشریه 24 منتشر شده با اندکی تغییر بازنشر می‌یابد. دور از اجتماع خشمگین (سه از 5) Far From the Madding Crowd نسخه […]

دور از اجتماع خشمگین زیر سایه سنگین رومنس مطالب بیشتر»