سلما و یک لوتر کینگ زمینی

در این هفته فیلم نسبتا موفق سلما Selma در شبکه فیلم‌های خانگی توزیع شد. نگاه نوتر به شخصیت دکتر کینگ و نحوه پیشبرد مبارزات اجتماعی در امریکا به همراه بازی‌های خوب از نکات برجسته این فیلم است.   متن بادداشتی از من که پیشتر در ماهنامه سینمایی ۲۴ در مورد این فیلم منتشر شده در اینجا بازنشر می‌شود. سلما […]

سلما و یک لوتر کینگ زمینی مطالب بیشتر»