تبعات ضعف زبانی در افزایش مشکلات درامدزایی با نگاهی به بحث شیرینی‌پزی- قسمت دوم

در بخش اول از این مطلب دیدیم که دوستی بیان کرده بود که چون زبان انگلیسی‌اش ضعیف است در فکر کمک به اقتصاد خانواده از طریق کیک و شیرینی‌پزی است و پرسیده بود آیا می‌تواند بلافاصله به این کارها مشغول شود یا نه و آیا برای انجام این کارها در خانه نیاز به مجوز خاصی […]

تبعات ضعف زبانی در افزایش مشکلات درامدزایی با نگاهی به بحث شیرینی‌پزی- قسمت دوم مطالب بیشتر»