درباره شوخی با مونترال

دوستانی که در نشست‌های مهرماه حضور داشتند قطعا به خاطر دارند که من و آقای مختاری مرتبا درباره تورنتو و مونترال و در اشل وسیع‌تر، استان کبک و استان انتاریو با یکدیگر شوخی می‌کردم. برخی از نکاتی که مطرح می‌شد شوخی-جدی بود و برخی هم فقط شوخی برای روکم کنی. این شوخی‌ها جدید نیست و […]

درباره شوخی با مونترال مطالب بیشتر»