آیا پرونده‌های قبل از سال 2008 لغو خواهند شد؟

کانادا در حال اعمال یکی از گسترده‌ترین تغییرات در سیستم مهاجرتی خود است. این سوال جدی هم اکنون مطرح شده که اداره مهاجرت کانادا چگونه می‌خواهد مسئله انباشت backlog چند صد هزار درخواست خصوصا مربوط به دوره قبل از تصویب سی-50 را حل کند. به نظر می‌رسد که وزیر مهاجرت هر روز بیشتر و بیشتر […]

آیا پرونده‌های قبل از سال 2008 لغو خواهند شد؟ مطالب بیشتر»