کاهش فاصله میان نرخ اجاره آپارتمان و کاندو در تورنتو

دوستانی که مطالب نگارنده را دنبال می‌کنند خصوصا آنها که در نشست سوم مهرماه 1390 که ویژه موکلین کنپارس بود حضور داشتند می‌دانند که توصیه من برای مهاجران تازه‌وارد خصوصا آنهایی که از طریق برنامه نیروی متخصص به کانادا می‌آیند و اندوخته مالی محدودی در حد گذران یکسال اول را با خود دارند این است […]

کاهش فاصله میان نرخ اجاره آپارتمان و کاندو در تورنتو مطالب بیشتر»