آزمون ارزش‌های کبک

آزمون ارزش‌های کبک چیست و چرا مهم است؟

آزمون ارزش‌های کبک 30 اکتبر 2019، توسط فرانسوآ لاگو رسما اعلام و معرفی شد. این آزمون چیست و چه کسانی باید در آن شرکت کنند؟

آزمون ارزش‌های کبک چیست و چرا مهم است؟ مطالب بیشتر»