آموزش زبان انگلیسی

آشنایی با یک منبع مفید و رایگان آموزش زبان انگلیسی

یکی از دغدغه‌های کسانی‌که خود را برای مهارت‌های زبانی و زندگی در کانادا آماده می‌کنند دسترسی به منابع آموزش زبان انگلیسی مفید، معتبر و ترجیحا رایگان است. به‌ویژه اگر این منابع با لهجه accent امریکای شمالی بیان شده باشند. من پیشتر در برخی مطالب و همچنین کارگاه‌های آموزشی یکی از منابع خیلی خوب را معرفی […]

آشنایی با یک منبع مفید و رایگان آموزش زبان انگلیسی مطالب بیشتر»