مسئول امور تدارکات سانتا

حدود یک هفته تا کریسمس مانده و شما از هر دین و طایفه که باشید نمی‌توانید در این ایام در کانادا به آداب و رسوم دیگری بپردازید. بچه مدرسه‌ای دارید و او از شما انتظار درخت تزیین شده کریسمس دارد؛ همچنین منتظر است که شب کریسمس، جناب سانتا (که ما در دوران بچگی با واژه […]

مسئول امور تدارکات سانتا مطالب بیشتر»