آمار وزارت مهاجرت از ویزاهای سال 2012 و چند نکته

در پی اعلام آمارهای صدور ویزا در سال 2012 و ادعای عملکرد خیلی موفق وزارت مهاجرت، به نکاتی درباره حقایق پشت پرده این آمار پرداخته‌ام که می‌توانید در این صفحه از سایت پارس‌کانادا یا این صفحه از سایت پرنیان بخوانید.

آمار وزارت مهاجرت از ویزاهای سال 2012 و چند نکته مطالب بیشتر»