آمار وزارت مهاجرت از ویزاهای سال 2012 و چند نکته

در پی اعلام آمارهای صدور ویزا در سال 2012 و ادعای عملکرد خیلی موفق وزارت مهاجرت، به نکاتی درباره حقایق پشت پرده این آمار پرداخته‌ام که می‌توانید در این صفحه از سایت پارس‌کانادا یا این صفحه از سایت پرنیان بخوانید.