روش سریع استنتاج پیام فیلم!

بعد از پایان نمایش فیلم دور از اجتماع خشمگین Far From the Madding Crowd در آخرین سانس در سینمای سیلورسیتی ریچموندهیل، شاهد مکالمه دو دختر خانم جوان هستم که به فارسی سلیس سخن می‌گویند: «واقعا بعضی‌ها شانس دارند! برای یکی سه تا سه تا خواستگار می‌آد اونوقت ما باید از صبح تا شب چشمون به در […]

روش سریع استنتاج پیام فیلم! مطالب بیشتر»