ارسال بار با فریت goods to follow

 دوستی پرسیده‌اند: اینجانب در ژانویه 2013 لندیگ کردم و در زمان ورود لیستی از اقلام و وسایل زندگی مانند فرش و سایر لوازم را به عنوان اقلامی که بعدا وارد کانادا خواهم کرد را در فرم مربوط declaration form وارد کردم. و بعد از دریافت کارت اقامت به ایران برگشتم و در حال حاضر در […]

ارسال بار با فریت goods to follow مطالب بیشتر»