OESP برنامه حمایتی انتاریو از خانواده‌های کم‌درآمد

برنامه حمایتی مصرف‌کنندگان کم‌درآمد برق در انتاریو OESP

OESP چیست؟ انتاریو برنامه‌ای را تحت عنوان ONTARIO ELECTRICITY SUPPORT PROGRAM یا به اختصار OESP برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد استان از اکتبر 2015 اجرایی کرده است. این برنامه به خانواده‌هایی که شرایط برنامه را داشته باشند، رقمی را در صورت‌حساب ماهانه هزینه برق آنها بازپرداخت credit می‌کند. این رقم بسته به میزان درآمد سالانه […]

برنامه حمایتی مصرف‌کنندگان کم‌درآمد برق در انتاریو OESP مطالب بیشتر»