زن کسب و کار انفرادی

مالکیت کسب و کار انفرادی در کانادا و خوب و بد آن

در این مطلب به مالکیت کسب و کار انفرادی یا شخصی Sole Proprietorship، یکی از انواع مالکیت‌های کسب و کار در کانادا می‌پردازیم. انتخاب نوع مالکیت کسب و کار به دلایلی چون محاسبه‌ی مالیات، شکل سازماندهی درونی و روابط بین مالک و مستخدمین، دریافت خدمات بانکی و بیمه‌ای، تبعات و مسئولیت‌های حقوقی و شیوه‌ی تبدیل […]

مالکیت کسب و کار انفرادی در کانادا و خوب و بد آن مطالب بیشتر»