آشنایی با مشاغل رگولیتد - زندگی حقیقی در کانادا

آشنایی با مشاغل رگولیتد

از امروز مجموعه مطالبی را برای معرفی بحث مشاغل رگولیتد آغاز کرده‌ام که اولین قسمتش در وبسایت کاریابی کنپارس منتشر شده است. مقدمه کوتاهی از این بحث در نشست های مهرماه کنپارس مطرح شد. تلاش می‌کنم که حداقل هفته‌ای یک مطلب در این ارتباط ارائه دهم تا همه ابعاد آن برای مخاطبان روشن شود. از آنجا که کمتر دیده‌ام مطالب مرتبط با این موضوع به صورت مدون و دسته‌بندی شده ارائه شده باشد، امیدوارم این مجموعه مفید واقع شود و به پرسش‌های مفصلی که در زمان نشست‌های کاریابی و بعد از آن مطرح شده بود پاسخ داده شود. اولین مقاله را در اینجا ببینید.

پیمایش به بالا