باز هم در مورد PR کارت‌ها و موضوع درخواست مجدد عکس - زندگی حقیقی در کانادا

باز هم در مورد PR کارت‌ها و موضوع درخواست مجدد عکس

دوستان زیادی درباره وضعیت دریافت کارت PR پس از ورود به کانادا می‌پرسند. به همگی توصیه می‌کنم که پرسش‌های حقوقی مربوط به این موضوع و سایر موضوعات را از آقای مختاری سوال کنید. آنچه که من اخیرا در چند مورد برخورد کرده‌ام و هنوز دلیلش برایم روشن نشده این است که در مواردی که ارسال کارت PR تازه‌واردها دچار تاخیر شده بعد از پیگیری به فرد اعلام کرده‌اند که مشکل عکس داشته و باید مجددا عکس ارائه دهد.
در مواردی گویا مکان مشخصی را برای تهیه عکس اعلام کرده‌اند که هر دو مورد بسیار عجیب است و در گذشته چندان سابقه نداشته است. خصوصا که مثلا به برخی از اعضا یک خانواده کارت داده‌اند و به برخی گفته‌اند که مشکل عکس دارند در حالی‌که هر دو یک وضعیت را داشته‌اند. هنوز تعداد این موارد آن قدر زیاد نشده که بتوان اعلام کرد یک رویه جدید است اما چون چندین مورد تکرار شده است گفتم در اینجا بیان کنم تا اگر کسی با این مورد برخورد کرد تعجب نکند.
اگر شما هم شخصا با چنین موردی برخورد داشته‌اید لطفا به من اطلاع دهید تا با بررسی وضعیت کیس‌های مختلف بهتر بتوان نظر داد.
چیزی که کاملا مشخص است این است که خروج تازه‌واردان از کانادا بدون داشتن PR غیرقانونی نیست و افراد نباید از این مورد نگران باشند اما اگر کسی خارج از کانادا بود و چنین نامه‌ای دریافت کرد و شرط و شروطی برای مکان عکس گرفتن ارائه شده بود توصیه می‌کنم حتما موضوع را با آقای مختاری در میان گذارد تا ببینیم منشا قانونی چنین درخواستی چه می‌توانسته باشد.
فعلا دوستانی که دریافت کارت PR آنها بیش از سه ماه به تاخیر افتاده بهتر است این مورد را با اداره مهاجرت در میان بگذارند تا زودتر جواب بگیرند. باز هم تاکید می‌کنم که تاخیر در دریافت کارت الان چیز عجیبی نیست و صرف تاخیر نباید شما را نگران کند.

پیمایش به بالا