آیا مدرک آیلتس از الزامات ورود به بازار کار کانادا است؟

این سوال یا سوالات مشابه این را تعداد زیادی از دوستان مطرح کرده‌اند. شما می‌دانید که مشاغل در کانادا را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد. مشاغل رگولیتد و مشاغل غیررگولیتد. مشاغل رگولیتد مشاغلی هستند که فرد برای اینکه در بازار کار بتواند دقیقا تحت آن عنوان فعالیت کند باید یک مرجع معتبر در […]

آیا مدرک آیلتس از الزامات ورود به بازار کار کانادا است؟ مطالب بیشتر»