برای کاریابی کدام پارامترها مهم‌ترند- شروط اولیه

بیشتر در این پست در مورد اینکه از میان پارامترهای گوناگونی چون میزان تسلط به زبان، هماهنگی مهارت‌های تخصصی متقاضی با تخصص مربوطه در کانادا (میزان متخصص بودن افراد)، سابقه کار کانادایی، میزان نیاز بازار کار کانادا به این تخصص و ارتباطات شغلی (networking) کدامیک اهمیت بیشتری دارد به تفصیل نظرم را با تاکید بر اینکه نمی‌توان […]

برای کاریابی کدام پارامترها مهم‌ترند- شروط اولیه مطالب بیشتر»