تجربه دریافت خدمات کنسولی بعد از تعطیلی سفارت

همانطور که در خبرها خوانده یا شنیده‌اید، به دلیل تعطیلی سفارت ایران در کانادا، امور کنسولی حدود 500 هزار ایرانی ساکن کانادا به دفتر حفاظت منافع ایران در امریکا محول شده تا در کنار بیش از یک میلیون ایرانی ساکن آن کشور، ارائه خدمات کنسولی به همه ایرانیان امریکای شمالی به این دفتر واگذار شده […]

تجربه دریافت خدمات کنسولی بعد از تعطیلی سفارت مطالب بیشتر»