مشاغل برای بقا، survival jobs بایگانی - زندگی حقیقی در کانادا

مشاغل برای بقا، survival jobs

مشاغل بخور و نمیر

تله مشاغل بخور و نمیر – اولین تله بر سر راه مهاجران

تله مشاغل بخور و نمیر Survival Jobs Trap یکی از دام‌های بر سر راه مهاجران است. با اجتناب از این تله از سابقه حرفه‌ای خود محافظت می‌کنیم.

تله مشاغل بخور و نمیر – اولین تله بر سر راه مهاجران مطالب بیشتر»

اوضاع خوب کاری در مشاغل برای بقا و فصلی

دوستان پیگیر قطعا با عبارت مشاغل برای بقا یا زندگی survival jobs آشنا هستند. منظور مشاغلی‌ست که افراد به آنها مشغول می‌شوند تا قادر باشند حداقل‌های زندگی را تامین کنند و در ادامه با آرامش بیشتری برنامه‌های اصلی زندگی مثل جستجو برای شغل اصلی، پیگیری دریافت مجوز شغل تخصصی (برای آنها که کار اصلی آنها

اوضاع خوب کاری در مشاغل برای بقا و فصلی مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا