مصاحبه شغلی تلفنی بایگانی - زندگی حقیقی در کانادا

مصاحبه شغلی تلفنی

phone interview

نکاتی درباره مصاحبه تلفنی – قسمت دوم

در قسمت اول این نوشتار  توضیح داده شد که مصاحبه‌ تلفنی یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی متقاضیان شغلی توسط کارفرمایان یا مسئولان استخدام است و امروزه متداول‌تر شده است. در این مطلب و مطلب قبلی که به قلم لارا دوکارلو است به تعدادی از مهم‌ترین نکاتی که در این مصاحبه باید به نها توجه کرد […]

نکاتی درباره مصاحبه تلفنی – قسمت دوم مطالب بیشتر»

مصاحبه تلفنی

نکاتی درباره مصاحبه تلفنی – قسمت اول

مصاحبه‌ تلفنی یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی متقاضیان شغلی توسط کارفرمایان یا مسئولان استخدام حداقل در مرحله سرند کردن اولیه بوده است که البته به دلیل اینکه استخدام‌ نیروها از ایالت‌ها/استان‌های دیگر و یا حتی از خارج از مرزهای کشور در مورد نیروهای کیفی‌تر و سطوح مدیریتی متداول شده است، انتخاب متقاضیان بر اساس روش

نکاتی درباره مصاحبه تلفنی – قسمت اول مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا