آیا کار و تحصیل همزمان در کانادا ممکن است؟

این پرسش را تعدادی از دوستان که قصد دارند بعد از ورود به کانادا ادامه تحصیل بدهند مطرح کرده‌اند. دغدغه آنها این است که ایا می‌توانند بر سر کار بروند و با درآمدهای شغل خود هزینه‌های تحصیلی را بپردازند یا نه. پاسخ به این پرسش اسان نیست و به شغل فرد و رشته تحصیلی مورد […]

آیا کار و تحصیل همزمان در کانادا ممکن است؟ مطالب بیشتر»