networking بایگانی - زندگی حقیقی در کانادا

networking

بازار کار پنهان 2

چرا بازار کار پنهان پدید می‌آید؟ قسمت دوم

بازار کار پنهان به رغم گسترش منابع اطلاعاتی هم چنان بخش اصلی بازار را شامل می‌شود. اما چرا کارفرمایان این اطلاعات را برای خود نگه می‌دارند؟

چرا بازار کار پنهان پدید می‌آید؟ قسمت دوم مطالب بیشتر»

شبکه‌سازی

تاثیر شبکه‌سازی networking در کاریابی موفق

می‌دانید شبکه‌سازی یعنی چه و چه کاربردی در کاریابی موفق دارد؟ تصور خیلی‌ها از شبکه‌سازی (شبیه آنچه در ایران پارتی‌بازی می‌نامند) تا حدی ابتداعی و سطحی است. مثلا فکر می‌کنند باید بگردند و در میان دوست و آشنا ببینند چه کسی دقیقا در فلان شرکت مرتبط با کار آنها شاغل است و از وی بخواهند

تاثیر شبکه‌سازی networking در کاریابی موفق مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا