دسته‌بندی مشاغل رگولیتد

در قسمت دوم از مجموعه نوشته‌های درباره مشاغل رگولیتد که در سایت کاریابی کنپارس منعکس شده است به دسته‌بندی مشاغل رگولیتد و پرسش‌های مرتبط با آن پرداخته‌ام. خصوصا دو مجموعه مشاغل تخصصی professions و رشته‌های فنی-حرفه‌ای trades از هم تفکیک شده‌اند. در ادامه توضیحات تکمیلی‌تری در مورد مشاغل فنی-حرفه‌ای داده‌ شده است. این بحث‌ها در […]

دسته‌بندی مشاغل رگولیتد مطالب بیشتر»