نکاتی درباره رضایت‌نامه والدین برای خروج فرزندان از کانادا

سوال: در زمانی که یکی از والدین با فرزندان سفر می‌کند باید به چه نکاتی توجه داشت؟ اینکه در زمان اقامت در کانادا یکی از والدین بخواهد با فرزند یا فرزندان به مسافرت (مثلا به ایران) برود بسیار عادی و معمول است. پرسش این است که آیا در این حالت نیاز به مدارک خاصی است. […]

نکاتی درباره رضایت‌نامه والدین برای خروج فرزندان از کانادا مطالب بیشتر»