برنامه‌های آموزشی مدارس انتاریو
برنامه‌های آموزشی مدارس انتاریو

برنامه‌های آموزشی مدارس انتاریو

از اینکه بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان استان انتاریو به مدارس عمومی (دولتی- public) می‌روند نباید چنین برداشت شود که همه آنها در مدارس استان در قالب یک برنامه درسی قرار می‌گیرند. برنامه‌های آموزشی مدارس بسیار متعدد و متنوع و متناسب با علایق، وضعیت تحصیلی و آینده‌نگری دانش‌آموز است که در مدارس استان عرضه می‌شوند.

  • برخی از برنامه‌های آموزشی مدارس انتاریو از دوران ابتدایی آغاز می‌شود نظیر gifted و برخی تنها مربوط به دوران دبیرستان است چون AP، IB و برنامه‌های کارآموزی؛
  • برخی تنها درسی است و برخی ورزشی یا عملی.
  • برخی در تعداد بسیار زیادی از مدارس ارائه می‌شود و برخی در مدارس محدودتر و برخی از آنها نظیر IB در تعداد بسیار بسیار محدودی از مدارس.
  • برای برخی باید امتحان ورودی داد اما برخی دیگر از طریق شناسایی خود مدارس انجام می‌شود . گاهی ترکیبی از هر دو؛
  • برخی ویژه دانش‌آموزان انتاریویی است و برخی برای دانش‌آموزان بین‌المللی تدارک دیده شده است؛

در این بلاگ بنا دارم که به تدریج جزییات این برنامه‌ها را معرفی کنم تا چه در زمان انتخاب مدرسه – به‌ویژه دبیرستان- و چه زمان تصمیم‌گیری در مورد هر یک از آن برنامه‌ها، پیش‌زمینه ذهنی داشته باشید.

آشنایی با برنامه IB

سپاسگزار می‌شوم که در این زمینه با من همراه باشید و اگر پرسشی دارید درمیان بگذارید.

مطالب خواندنی دیگر

پیمایش به بالا