کالج

کالج دقیقا کجاست؟

وقتی در کانادا می‌گوییم کالج college دقیقا یعنی چه؟ سوال روشنی که پاسخش به این روشنی نیست. به دلیل میل زیاد ایرانیان مهاجر به تحصیل، دقت در معانی و کاربردهای این واژه اهمیت زیادی دارد.