تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا – انتخاب رشته‌ی تحصیلی

تحصیل در کانادا به دلایل متفاوتی رونق فراوانی یافته است. در اینجا به دلایل، دسته‌بندی افراد و خطاهایی که در انتخاب رشته روی می‌دهد پرداخته‌ایم.